on-line bazar, soukromá a komerční inzerce zdarma
Hledat: Cena od: - do:

Podmínky využívání služeb serveru dejber.cz


Vymezení pojmů:

Provozovatel: správce portálu, majitel, osoba pověřená správou portálu

Server dejber.cz - internetové stránky na adrese www.dejber.cz


Uživatel: každá fyzická či právnická osoba, která využívá služeb inzertního serveru dejber.cz


Inzerující: uživatel, který vkládá (nebo vložil) inzerát do serveru dejber.cz


Pravidla inzerce

Server dejber.cz je inzertní server, který provozuje ORDA.
(Více informací o provozovateli najdete v rubrice kontakt.)

Veškeré služby serveru dejber.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost, např. zviditelnění inzerátu a nebo reklamní banery a odkazy.


Vkládané inzeráty nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.


Je zakázáno:

• Inzerovat pyramidové hry, letadla, podvodné systémy.
• Inzerovat systémy, které nabízejí bezpracné výdělky.
• Inzerovat inzerci s rasistickou tématikou.
• Inzerovat kopírování letáků, dopisů, disket, CD,DVD,BD,vkládání letáků do obálek...
• Vkládat inzeráty do jiných kategorií, než do kterých správně patří.
• Zákaz provizních systémů: Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. refferal nebo affiliate programů.
   Podstatou těchto programů je provize pro inzerujícího uživatele za každého dalšího, kterého přivede.


Provozovatel:

Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty.


Provozovatel nenese zodpovědnost za:

• Zneužití dat uvedených uživatelem v inzerátu nebo získaných ilegálním proniknutím do systému provozovatele.
• Zneužití služeb serveru třetími stranami.

Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru dejber.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.


Provozovatel si vyhrazuje právo:

• Mazat inzeráty, které podle něj nesplňují podmínky inzerce a to bez nároku na vrácení poplatku za nadstandardní služby.
• Měnit podmínky a služby serveru.


Hlavní stránka


© ATRH.cz - bazar a online inzerce  •  Tento web provozuje SKLAD365  •  Podmínky inzerce  •  Kontakt  •  Reklama  •  Podpořte nás  •  Odkazy
Spuštění serveru: 23.4.2014 - Celkem bylo vloženo inzerátů: 787 , Aktuálně vloženo inzerátů: 8 / za posledních 24 hodin: 0